Mikortól kell a rendszereken az energetikai felülvizsgálatot elvégezni?

2022.január 1. napjától a 2015.évi LVII. törvény (Ehat. tv.)  értelmében kötelező a fűtési- és légkondicionáló rendszerek üzemeltetőinek a felülvizsgálat elvégzése, mely vizsgálatokat a Klímagáz adatbázison keresztül kell elkészíteni.

 Egy vagy több épületet együttesen ellátó 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszer vagy kombináltan helyiségfűtési- és szellőzőrendszer, illetve 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszer vagy kombináltan légkondicionáló- és szellőzőrendszer hozzáférhető részeire vonatkozóan kötelező rendszeres energetikai felülvizsgálatot  végezni, amelyet vagy a kötelező energetikai auditálás részeként, vagy ennek hiányában, nyolcévente szükséges elkészíteni.

 

Például:

 

2022.05.02-án beüzemelt egy 80kW-os kondenzációs kazánt, akkor az energetikai felülvizsgálatot 2022.05.02-ig kell elvégeztetnie.

 

2022.06.14-án beüzemelt 2db, egyenként 40kW-os kondenzációs kazánt, amely egy rendszerként látja el az épület fűtését, akkor az energetikai felülvizsgálatot 2022.06.14-ig kell elvégeztetnie. Mivel a két kazán együttes bevitt névleges teljesítménye több mint 70kW.

 

2018.09.23-án beüzemelt egy 110kW-os kazánt, akkor az energetikai felülvizsgálatot 2025.12.31-ig kell elvégeztetnie.

Ugyanúgy vonatkozik a folyadékhűtőkre és légtechnikai rendszerekre is.

2023. 03.04-én beüzemelt 92kW-os folyadékhűtőt és/vagy légtechnikai rendszert 2024.03.04-ig kell felülvizsgálni.

 

Az elkészített energetikai felülvizsgálat 8 évig érvényes, abban az esetben, ha nem a 4 évente kötelező energetikai audit része. Mert ez esetben az energetikai audit során az energetikai felülvizsgálatot is el kell készíteni egyidejűleg.

Mentesülnek a kötelező energetikai felülvizsgálat alól a fűtő- és légtechnikai berendezések az alábbi esetekben.

Lakóépületek esetében:
hatékony ellenőrző funkcióval rendelkeznek,folyamatos elektronikus felügyeleti rendszerrel rendelkeznek.

Nem lakóépületek esetében, amennyiben az érintett rendszer nagyobb, mint 290kW névleges teljesítményű:
rendelkezik épületautomatizálási és szabályozási rendszerrel,alkalmas hatékonyság romlás kiértékelésére, valamint energiahatékonyság értékelésére,más rendszerekkel való kommunikálásra, személyzet tájékoztatására,rendelkezik az energiafelhasználás folyamatos rögzítésére, kiértékelésére és követésére.
 

 

Az energetikai felülvizsgálat nem teljesülése vagy nem megfelelő teljesítése esetén a 666/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet Ehat. Tv. 43. § (1) bekezdése szerint birság kerül megállapításra.

 

Lakóépületek esetén

Fűtési rendszerekre vonatkozóan- 70 kW-290kW közötti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében  150.000 Ft

Fűtési rendszerekre vonatkozóan- 290kW feletti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében  300.000 Ft

Légkondicionáló, hőszivattyús rendszerekre vonatkozóan- 70 kW-290kW közötti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében 450.000Ft

Légkondicionáló, hőszivattyús rendszerekre vonatkozóan- 290kW feletti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében 550.000Ft

 

NEM Lakóépületek esetén

Fűtési rendszerekre vonatkozóan- 70 kW-290kW közötti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében  200.000 Ft

Fűtési rendszerekre vonatkozóan- 290kW feletti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében  350.000 Ft

Légkondicionáló, hőszivattyús rendszerekre vonatkozóan- 70 kW-290kW közötti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében 500.000Ft

Légkondicionáló, hőszivattyús rendszerekre vonatkozóan- 290kW feletti effektív névleges teljesítmény rendszer esetében 600.000Ft

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000666.kor

 

 

 

Az energetikai felülvizsgálat megléte a rendszer üzemeltetőjének, illetve annak hiányában a tulajdonosnak a felelőssége.

A rendszerüzemeltető az energetikai felülvizsgálat folyamán az energetikai felülvizsgálószámára biztosítja a rendszer azonosításához szükséges, a rendszer használatával, üzemeltetésével és karbantartásával kapcsolatos adatokat és dokumentumokat.

A rendszerüzemeltetőnek szükséges adott esetben a felülvizsgálat alóli mentesülés igazolása.

2022. január 1. napján lépett hatályba az új előírások. az energetikai felülvizsgálatról szóló 666/2020 (XII.28) kormányrendelet szerint.

 2022. január 1. előtt már üzembe helyezett berendezések esetében az energetikai felülvizsgálat elkészítésének végső határideje 2025. december 31. Abban az esetben, ha energetikai auditálás elvégzése szükséges az üzemeltetőnél az előbbi határidőnél korábbi időpontban, akkor a kötelező energetikai auditálás részeként már el kell végezni az energetikai felülvizsgálatot is.

Az üzembe helyezés évétől számított egy éven belül kötelező az új berendezések energetikai felülvizsgálatának elvégzése.  2022. január 1. után üzembe helyezett berendezések esetében az energetikai felülvizsgálat elkészítésének végső határideje a beüzemelést követő 1 éven belül.

Az alábbi esetekben szükséges energetikai felülvizsgálat, aminek elkészítéséről közgyűlésen határozatot hoznak.

 

Egy vagy több épületet együttesen ellátó 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű fűtési rendszer vagy kombináltan helyiségfűtési- és szellőzőrendszer, illetve 70 kW-nál nagyobb effektív névleges teljesítményű légkondicionáló rendszer vagy kombináltan légkondicionáló- és szellőzőrendszer hozzáférhető részeire vonatkozóan kötelező rendszeres energetikai felülvizsgálatot  végezni, amelyet vagy a kötelező energetikai auditálás részeként, vagy ennek hiányában, nyolcévente szükséges elkészíteni.

 

A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság Klímagáz adatbázisában regisztrált energetikai felülvizsgáló jogosult energetikai felülvizsgálói tevékenység folytatására.

a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett névjegyzékben vagy a szabad szolgáltatás jogával rendelkező szolgáltatóról elkülönített közhiteles nyilvántartásban szerepelaz energiapolitikáért felelős miniszter rendeletében meghatározott jogosultsággal rendelkezik, a Mérnöki Kamara által szervezett, kötelező képzéseken részt vett,  befizette a meghatározott éves felügyeleti díjat.regisztrálásra került a Klímagáz adatbázisban.

 Az energetikai felülvizsgálatok díjának meghatározása a Magyar Mérnöki Kamara ajánlása alapján történik.

Energetikai felülvizsgálat
Ha kérdése, kérése vagy megjegyzése van szolgáltatásainkkal kapcsolatban, forduljon bizalommal munkatársunkhoz alábbi elérhetőségeink bármelyikén.

Adószám: 67789760-1-25
Kapcsolat

Székhely: Miskolc Katowice u.6

Kövessen minket